پیغام خطا

  • Notice: Use of undefined constant CMF_Ln_English - assumed 'CMF_Ln_English' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/cdhcoir/domains/utach.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).
  • Notice: Use of undefined constant CMF_Error - assumed 'CMF_Error' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/cdhcoir/domains/utach.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).

محافظت حریق

فارسی

با توجه به الزام كليه مجتمع های بزرگ در خصوص اخذ تائیدیه ایمنی ساختمان، این پروژه به کنترل زیرسازی پوشش(جهت جلوگیری از واکنش نامطلوب با پوشش)، استخراج ساعت(زمان) مورد نیاز ستون ها، تیرها و تیرهای فرعی سازه پروژه بر مبنای مقررات ملی ساختمان و ضوابط آتش نشانی، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه تحت نظر کارفرما، کنترل اسناد دریافتی از پیمانکاران و ضخامت های اعلام شده و کاهش فنی قیمت‌های اعلامی پیمانکاران و تهیه گزارش فنی و نظارت عالیه بر اجرای پوشش مقاوم حریق پرداخته و داده هاي لازم در اين خصوص را فراهم خواهد نمود، لذا انجام این پروژه در اين رابطه بسيار با اهميت بوده و ضروری خواهد بود.