درباره ما

شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران به عنوان یک شرکت دانشگاهی کارآفرین توسط جمعی از اساتید دانشگاه تهران و با مشارکت پارک علم و فناوری دان شگاه تهران (به عنوان بزرگترین پارک دانشگاهی کشور) تاسیس شده است. هدف از تاسیس این شرکت ارايه خدمات دانش بنیان تحقیقاتی و پژوهشی، مشاوره و طراحی و مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی کشور می‌باشد. این خدمات در بخشهای تحقیقاتی و طراحی، آموزش و مشاوره کاربردی در زمینه های تخصصی گوناگون از جمله معماری، تکنولوژی معماری، شهرسازی، مدیریت پروژه و امور قراردادها طرای و اجرای پروژههای عمرانی و ...، به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی ارایه می شود و سعی دارد تا از این طریق بتواند به ارتقاء دانش فنی و مهندسی در کشور کمک نماید. این مجموعه قصد دارد با استفاده از تجربه و تخصص مدیران و کارشناسان خود و گروههای همکار از طریق ارایه خدمات علمی و کاربردی به مشتریان و پایدندی به اصول اخلاق حرفه ای، رضایت ذینفعان را به بهترین نحو تامین نماید.

فارسی