مجموعه تجاری اداری سهند

فارسی

مطالعات طراحی مجموعه تجاری اداری سهند در سال 1392 از جانب شرکت ساختمانی معلم به شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران محول گردیده است. طراحی مجموعه در دو بخش فاز یک و فاز دو صورت گرفته است. لازم به ذکر است این پروژه در زمینی به مساحت حدود 1927 متر مربع و زیربنای حدود 20157 متر مربع و با کاربری تجاری و اداری در حال احداث می باشد.