آکوستیک

فارسی

- انجام خدمات مشاوره تخصصی عایق بندی صوتی برای کاربری‌های مسکونی، اداری، تجاری و غیره
- مشاوره در انتخاب مصالح و تجهیزات در راستای بهبود شرایط آکوستیکی
- انجام خدمات مشاوره در خصوص آکوستیک داخلی و تنظیم صدای فضاهای خاص مانند سالن‌های آمفی‌تئاتر، سالن‌های همایش، رستوران‌ها و غیره